Home
Paso de Grados
  Iniciar sesión Dojo Narot
 
5º Kyu
 

Posiciones
       
Moro-Ashi-Dachi
(Ver Desplazamientos)
 
 
 
 
Técnicas con las manos
   
Shotei-Uchi
(Jodan)
 
Shotei-Uchi
(Chudan)
 
Shotei-Uchi
(Gedan)
 
 
       
Jodan-Hiji-Ate
         
 
 
Blocajes        
   

Shotei-UKe
(Jodan)
 
Shotei-Uke
(Chudan)
 
Shotei-Uke
(Gedan)
 
 
Técnicas con las piernas
   
Chudan-Mawashi-Geri
(Haisoku)
 
Chudan-Mawashi-Geri
(Chusoku)
 
Ushiro-Geri-Gedan
(3 métodos de golpear)
 
           
       
Ushiro-Geri-Chudan
(3 métodos de golpear)
 

     
Kata
Pinan-Sono-San. <Ver Vídeo>
 
Kumite
Jiyu Kumite (combate libre)
 
Ren Raku

Mae-Geri, Yoko-Geri, Ushiro-Geri, Chudan-Gyaku-Tsuki.  <Ver Vídeo> New!!

 
Nota:
Los alumnos se les pedirá moverse en Moro-Ashi-Dachi

Dojo Narot , derechos reservados - c\Sant Ramon, 7-9 Badalona (Barcelona) España 08915 - Tel. 93 399 22 04- - Inform. legal